Etherealen

Naast de fysieke wereld heb je een geestelijke wereld. Deze twee worden vaak gescheiden voorgesteld, maar eigenlijk in de geestelijke wereld overal om je heen. Alles wat bestaat wordt in stand gehouden door een geestelijk wezen. De wezens die de fysieke wereld in stand houden worden van oorsprong elementalen of elementaarwezens genoemd.

Uit sprookjes kennen we de grotere klassieke wezens, als elfjes, dwergen, kabouters, nimfen en gnomen. Deze wezens zijn van oorsprong actief in de natuur en bezig de natuur in stand te houden. Daarnaast zijn er talloze wezens die door de mens gemaakte objecten in stand houden.

Omdat deze vaak niet meer in een apart element gebied werken, noem ik ze etherealen. Ether is de vormgevende energie of kracht tussen het fysieke en het astrale/zielsmatige. Deze wezens werken vanuit het etherische op het fysiek. Vanuit het etherische roepen ze het fysieke tot stand.

Natuurwezens: van Rudolf Steiner
Gesprekken met Muller: V. Stael von Holstein
(deel 1 in het Nederlands, deel 2 alleen in het Duits)
Antroposofische bibliotheek zoekresultaat natuurwezens.