Spirituele wezens; goden en engelen.

De mens is een geestelijk/spiritueel wezen met een duidelijk fysiek lichaam. Naast de mens zijn er andere spirituele wezens; wezens die ongeveer even ver ontwikkeld zijn als wij mensen (etherealen), wezens die minder ver zijn (dierenzielen) en wezens die verder zijn dan wij. De laatste kennen wij als goden en/of engelen.

De wezens verder dan wij zijn onder te verdelen in 3 hiërarchieën, elk weer onderverdeeld in 3 niveaus.  Deze in totaal 9 niveaus zijn geen statisch geheel en er is veel beweging tussen en naast, maar als basis is een het functionele onderverdeling. Daarnaast gebruikt men in de antroposofie de namen uit de christelijke traditie, of de beschrijving van hen als geesten.

Degene die het dichtst qua ontwikkeling bij de mens staan, zijn de Engelen. Vroeger kende men deze wezens als jongere goden, terwijl de oudere goden Aartsengelen, Archai of hoger waren.

Zo heb je in de Noorse Mythologie de twee godengroepen de Asen en Wanen. Wanen waren de oudere goden en vergelijkbaar met de Archai, terwijl de jongere goden (Odin, Thor, Freya, Heimdall) aartsengelen of engelen waren.

Hetzelfde geldt voor de Griekse en Romeinse goden. Daar had je oudere goden (Oeranos – Uranus, Saturnus) en jongere goden (Zeus – Jupiter, Hermens – Mercurius).
Wederom vergelijkbaar als respectievelijk Archai en (aarts) engelen.

Een blanco versie van het overzicht.