Engelen, Geesten van de schemering

De geestelijke wezens die één stap verder is dan de mens zijn de Geesten van de schemering, in dagelijks (christelijk) taalgebruik Engelen genoemd, vaak ook wel bodes of begeleiders. Deze wezens hebben in een vorige aarde-incarnatie* hun Ik ontwikkeld en helpen nu de mens in diens Ik ontwikkeling. Naast hun vele ander activiteiten.

Een engel heeft geen fysiek lichaam zoals de mens. Een gedeelte van de engelen heeft geen fysiek lichaam, andere hebben een fysiek lichaam dat uit water, lucht en warmte bestaat. Hierbij kan je denken aan watermassa’s als wolken, meren of zeeën. Daarnaast wisselen Engelen regelmatig van niet fysiek naar wel fysiek en andersom.

Zo hebben de zogenoemde beschermengelen, de engelen die een mens individueel begeleiden, meestal geen fysiek lichaam. Wel kan je ze in de omgeving van een mens bemerken op geestelijk vlak.

Zo kan je de oefening doen je voor te stellen dat als er meerdere mensen bijeen zijn, hun engelen ook bijeen zijn. Om je daarna een concert of andere grootschalig evenement voor te stellen is helemaal overweldigen/geweldig.

*aarde – incarnatie: net zoals de mens meerdere levens heeft, zo heeft de aarde ook meerdere ‘levens’ of incarnaties. We leven nu op de 4e incarnatie van de aarde.
Van ’t winter zal ik vast wel een tekstje hierover schrijven.
Meer hierover in De wetenschap van de geheimen der ziel, van Rudolf Steiner

Duitse antroposofische Wikipedia artikel over engelen: https://anthrowiki.at/Engel