De vier temperamenten

Het levenslichaam van de mens heeft vier manieren van omgaan met de wereld. Kinderen tussen de 7 en de 14 jaar zijn bezig het levenslichaam te leren kennen en zich eigen te maken. Daarbij helpt het bewust te zijn van deze vier manieren of temperamenten en te proberen ze alle vier toe te passen.

De vier temperamenten zijn: Melancholisch, Flegmatisch, Sanguinisch en Cholerisch.

Melancholisch omgaan met de wereld is ernstig en bewust omgaan met de wereld. Het element aarde hoort hierbij. De aarde is meestal rustig aanwezig, maar als er spanningen ontstaan, kan dit heftig loskomen, zoals bij een aardbeving. Melancholisch kan somber zijn, de uitdaging is het grote bewustzijn op mooie dingen te richten, zoals de natuur.

Flegmatisch is rustig en genietend. Het element water hoort hierbij. Water stroomt en beweegt altijd en meestal met een gelijkmatige kracht. Flegmatisch kan te veel van zichzelf genieten en daardoor wat interesseloos worden. Klusjes waarbij zorg nodig is, zoals koken, afstoffen en opruimen of dieren verzorgen openen de blik weer naar buiten.

Sanguinisch is actief en fantasievol. Diens element is lucht. Lucht beweegt snel, is overal en wil zich uitspreiden. Lucht draagt ook vaak de andere elementen. Het sanguinische temperament hoort ook bij de kindertijd. Sanguinisch kan oppervlakkig worden, het oog richten op kleine mooie details helpt hierbij.

Cholerisch is moedig en krachtig. Diens element is vuur. Vuur is warm en kan door goede brandstof grote hoogte bereiken. Vuur transformeert aardse materie. Het cholerisch temperament hoort bij de puberteit, waarbij oude kennis wordt getransformeerd naar warmte en licht, of wordt verbrand tot as. Cholerisch kan doordrijven, een verankering door feiten of blijk van liefde/begrip brengt het weer terug.

Een mens heeft alle vier temperamenten tot zijn beschikking. Alhoewel ieder zo zijn voorkeur heeft voor een of twee temperamenten, zijn alle vier nodig in het leven.

Kwaliteiten:  Een overzicht met kwaliteiten die in verbinding staan met de temperamenten.