Spiritueel gezien bestaat de mens uit meerdere lichamen. Het fysieke lichaam. Het levenslichaam. De ziel, ook wel astraal lichaam genoemd en de geest, ook wel het hogere of morele Zelf genoemd. Er zijn meerdere soorten indelingen en onderverdelingen, voor het volgende ga ik even van deze 4 deling uit.

Bij de geboorte komt het fysieke lichaam helemaal op aarde en kan het langzamerhand vrij bewegen. De drie andere lichamen zijn echter nog niet vrij. Ze zijn zelfs nog niet helemaal in het fysieke lichaam geankerd.

Tot het 7e levensjaar is het levenslichaam nog niet van het kind zelf, maar wordt het fysieke lichaam van het kind energetisch gevoed door de levenslichamen van de ouders. Daarom is het nodig dat ouders goed hun eigen energetische huishouding op orde hebben en activiteiten doen waarbij ze zichzelf energetisch opladen. (een blokje wandelen, bij voorkeur langs het water, is al enorm behulpzaam)

Vanaf het 7e levensjaar komt het levenslichaam vrij. Hierdoor kan het kind ook echt leren. Voor die tijd is leren herinneren, maar nog niet (bewust) begrijpen. Net zoals het fysieke lichaam groeit, groeit ook het levenslichaam. Groeien voor het levenslichaam betekent dat het steeds meer de energie van de ouders omvormt tot eigen energie.

Vanaf het 14e levensjaar komt de ziel vrij. Hierdoor worden emoties, die voor die tijd meer van buiten gevoeld werden, meer en meer van binnen gevoeld. Het zijn niet zomaar emoties, het zijn MIJN emoties. Voor die tijd is de ziel buiten het lichaam (bij een gezonde ontwikkeling). Met name na de fysieke geboorte kan je merken dat deze reine ziel de ruimte waar een baby ligt, helemaal kan vullen.

Vanaf het 21e levensjaar komt de geest of het hogere Zelf vrij. Hierdoor kan een mens zichzelf opvoeden. Voor die tijd heeft een mens anderen daarvoor nodig. Daarna zijn er nog verder ontwikkelingen, waarin bestaande lichamen zich verder ontwikkelen. Dit gebeurd om de 7 jaar, dus 28, 35, 42, enzovoort.

Voor meer over dit thema:
Ziel; astraal lichaam.
De levensloop van de mens van Bernard Lievegoed
Theosofie van Rudolf Steiner
De vier temperamenten: het etherlichaam heeft vier manieren van omgaan met de wereld.