Twaalf zintuigen

Fysiek gezien heeft een mens twaalf zintuigen. Vier zintuigen verbonden met de wil, vier verbonden met gevoel, in de zin van emotie; sympathie of antipathie, en vier verbonden met het denken. Ze ontwikkelen zich min of meer na elkaar, maar kunnen voor de grote ontwikkeling al wel aanwezig zijn.

Wilsverbonden zintuigen:

 • Tast zin; zonder beweging is dit enkel het voelen van druk. Je leert meer over je eigen grenzen dan over dat van het object. De geboorte is een enorme tast ervaring voor het kind en het leert hierdoor goed zijn eigen grenzen.
 • Levens zin; het voelen dat je leeft, of je ziek bent of niet. Of je arm slaapt of niet.
 • Bewegings zin; met je ogen dicht kan je toch hoe je amren en benenen bewegen ten opzichte van jezelf. In combinatie met tast of zien leer je vormen en objecten kennen.
 • Evenwichts zin; het rechtop gaan staan van een kleuter is het oefenen van de evenwichts zin.

Gevoelsgebonden zintuigen;

 • reuk zin
 • smaak zin
 • kleur zin; dit is zien, maar zonder bewegingszin en de tastzin is het enkel verschil in licht of donker en kleuren zien. De meeste objectvormen ontstaat wel door schaduwwerking en verschil in kleuren.
 • warmte zin; voelen of iets warm of koud is. Kinderen tot een jaar of 9 hebben weinig bewustzijn of ze het warm of koud hebben.

Denk gebonden zintuigen

 • toon of klank zin; horen, maar dan puur zonder begrippen eraan te verbinden. Je hoort iets zonder te weten wat het is.
 • woord of taal zin; het verschil kunnen horen tussen of iets een betekenisloos geluid is, of dat er iets gecommuniceerd wordt. Bij een vreemde taal kan je horen dat het taal is, maar je begrijpt nog niet wat het is.
 • gedachten, betekenis of voorstellingszin; het kunnen begrijpen van bijvoorbeeld taal, zelf begrippen hebben en het verschil weten tussen een voorstelling of fantasie en de werkelijkheid.
 • ik zin: het kunnen herkennen van de ik in jezelf of een ander. Hierbij hoort ook het kunnen bemerken dat verschillende kunstwerken van dezelfde kunstenaar is. Je kunt horen of iets door Mozart is gecomponeerd, of door Rembrandt van Rijn geschilderd.

Verder lezen:

Klik om toegang te krijgen tot hfst-3-de-12-zintuigen-poorten-naar-de-ziel.pdf