Gluten zijn eiwitten van granen. Eiwitten hebben als geestelijke kwaliteit dat ze het levenslichaam losser maken, waardoor het denken vrijer wordt, meer fantasierijk of geestelijk. Gluten specifiek richten het denken op de geestelijke kwaliteiten behorend bij hun graansoort. Graan ondersteund het hogere geestelijk denken.

Bij glutenintolerantie heeft de ziel er moeite mee dat het denken, de geest, zich op het hogere geestelijke richt. Niet alleen heeft de ziel dan minder invloed, maar de geest gaat dan ook een richting op waar de ziel nu weinig zin in heeft.

Verschil intolerantie en allergie.
Voedingsintolerantie
Allergieën