Kort leven, kindersterfte.
Als je via meditaties terugkijkt in voorgaande levens, zijn de levens waarin je opgroeit, werkt, worstelt en leert opvallend en interessant. De levens die kort zijn, tot op doodgeboren aan toe, zijn minder opvallend, doch net zo interessant.

Bij een kort leven is er voor de persoon minder te leren, zeker bewust. Dit leven staat dus volledig in teken van kind-ouder relatie en de werking van de dood op de ouders. Het besluit voor een kort leven wordt door een geestelijk individu gedaan, om de ouders te helpen in hun ontwikkeling.

Dit besluit komt niet uit het niets, het ontstaat in het voorlaatste leven, waar toekomstige ouders en kind tussen hun 30e en 40e samen werken en merken, wij willen iets samen, wij willen samen onze ontwikkeling versterken.

Door het mooie samenspel wat reïncarnatie is, komt het vaak voor dat het voor het kind ook een tijd inhalen is, die het in een van de voorgaande levens kwijt is geraakt, door gevangenschap of andere onvrijheden.

Kind-ouders reïncarnatie