Karma
Bij reïncarnatie hoort karma. Karma betekent in het Sanskrit daad of werking. Als je iets doet in het leven, is de werking van die handeling bijna nooit neutraal. Iemand (of iets) wordt er beter van, of iemand wordt er slechter van, wordt benadeelt.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de handeling weer wordt geneutraliseerd, door een tegengestelde daad of door vergeving. Dit kan in hetzelfde leven, maar is net zo vaak in een volgend leven. Mensen gaan voordat ze reïncarneren, banden met elkaar aan, om dit karma op te lossen.

Net zoals er handelingen in voorgaande levens zijn, die nu vereffening verlangen, zo kan je in dit leven nieuwe, zonder karma beladen daden doen, of overkomen, die in de toekomst opgelost gaan worden..

Lot
Karma voordrachten, Rudolf Steiner.
Werkingen van het Karma, Rudolf Steiner