Gedachtegang, homeopathische verdunning
In de homeopathie worden stoffen (zoals kwik) sterk verdund, totdat de eigenlijke stof niet meer meetbaar aanwezig is en alleen de werking van die stof aanwezig is op geestelijk niveau in het verdunmiddel, meestal water.

Maar wat nu met stoffen die in ons rioolwater terecht komen en daar tot homeopathische hoeveelheden worden verdund.