Nacht helderziendheid

Een factor die verstorend kan werken op in slaap komen, is een oude vorm van helderziendheid. Het is een half-bewust ervaren van de geestelijke wereld, een soort slaperig bewust zijn. Omdat je je er niet helder bewust van bent, maar toch de prikkels binnen krijgt, kan dit heel storend zijn en lastig aan te pakken.

De uitdaging is bewust te worden van die prikkels. Dit kan je doen door middel van meditatie. Als je bewust tijd neemt voor een bepaald thema, rustig gaat zitten en toe laat wat er je over dat thema invalt, kom je langzamerhand tot een vol bewuste geestelijk ervaren, een dag helderziendheid.

Met deze helderziendheid vervang je het oude nacht helderziendheid, waardoor ook de verstorende invloed van de half bewuste geestelijke prikkels weg valt.

p.s. de volgende tekst zal gaan over hoe deze meditatie te doen.
Als je behoefte of vragen hebt over een bepaald thema, laat maar weten.