Bijsluiter
Enerzijds heb je de antroposofie. Die is best ernstig, zeker omtrent waarnemen en uitspraken over de geestelijke wereld. Het schijnt best intensief te zijn als je Rudolf Steiner leest om die waarnemingen te leren.

Anderzijds lijkt mij dat best makkelijk en goed af te gaan. Hierdoor kom ik tot twee conclusies. Of drie eigenlijk.
Eén: het is tegenwoordig eenvoudiger de geestelijke wereld waar te nemen dan ten tijde van Rudolf Steiner (100-150 jaar terug).
Twéé: mij gaat het makkelijk af, maar dat is dan een geschenk naar mij.
De derde optie is dat het mij makkelijk schijnt te gaan, maar dat ik ondertussen wordt misleidt; veel nog in mijn eigen beelden leef en niet tot de kern kom.

Meestal ga ik er van uit dat een combinatie van een en twee gaande is. Eigenlijk meer een dan twee en dat veel mensen er te moeilijk over doen. Mocht het toch blijken drie te zijn, mijn excuses. Ik heb dan in mijn weblog een aantal dingen wat te simpel voorgesteld. En we mogen dan weer terug naar Rudolf Steiner en geduldig zijn oefeningen doen.

Een andere optie die mijn twijfel nog bracht is dat de geestelijke wereld toch een illusie is. (Optie drie in het extreem). In dat geval heb ik een uitweg; het inspiratieve van een mogelijke geestelijke wereld brengt al zoveel goeds en moois, dat het de moeite waard is er vanuit te gaan dat ze er is.