Spirituele wezens: Thronen
Geesten van de Wil

Alle fysieke materie in de wereld is geschapen door de Thronen, de geesten van de wil. Dit zijn hoge geestelijke wezens, van de 1e hiërarchie naast de iets bekendere namen als Cherubijnen en Serafijnen.

Als een mens spreekt, wordt een deel van diens energie omgezet in een woord. De mens schept als het ware een beetje energie en vormt dat tijdelijk in een woord.
Op die manier ‘spreekt’ een Throon en schept daarbij fysieke materie.

Net zoals mensen niet hetzelfde zijn, zijn Thronen niet hetzelfde. Hun verschil merk je in de materie die ze onder hun hoede namen. Zo heeft elk chemisch element een Throon, evenals bijzondere verbindingen als water. Sinds vorige eeuw is er ook een Throon die plastics ‘hoedt’; met de Thronen van de diverse elementen (koolstof, waterstof, zwavel e.d.) overlegt en plastic moleculen toestaat.

Alhoewel ze geen fysiek lichaam hebben zoals de mens, hebben Thronen wel een fysieke aanwezigheid in de vorm van een planetenstelsel. Elke ster/zon met diens planeten is de fysieke aanwezigheid van een Throon.