Denken, voelen en willen in de fysieke omgeving

Deels is dit nog een hypothese, ik zoek nog naar ervaringen en observaties dat het de waarheid/werkelijkheid benadert;

de fysieke omgeving van de mens (inclusief het eigen lichaam) zijn fysiek geworden gedachten, gevoelens en wilskracht. Je omgeving beïnvloedt rechtstreeks je gedachten, gevoel en willen.

Als voorbeeld: als je kamer/huis in een chaos verkeerd, zijn je gedachten en gevoelens ook chaotisch. Materieel gezien komt dit door de zintuigindrukken. Ik ga er vanuit dat geestelijk gezien je omgeving je gedachten en gevoelens zijn.

Zo zijn de vaste, harde objecten/stoffen gedachten, de vloeibare objecten/stoffen gevoelens en de lucht is wilskracht.

Wil je je denken, voelen en/of willen transformeren, zijn de twee wegen óf je omgeving transformeren, óf je denken, voelen en/of willen te vergeestelijken en zo los te maken van je omgeving.

Voorbeelden:
vaste stoffen, het denken
vloeibare stoffen, het gevoel
gassen, de wilskracht

p.s. omdat dit een hypothese is, hoor ik graag over ervaringen, gevoelens en gedachten die het weerspreken, het uittesten of bevestigen.