Antroposofie

Er is naast de fysieke wereld een geestelijke wereld, waar je vandaan komt voor je geboorte en waar je naar toe gaat na de dood. Tijdens je leven heeft die wereld invloed op alles wat er met jou en rondom jou gebeurd. Die wereld is te begrijpen, te onderzoeken en er kan mee worden samen gewerkt. Dat is antroposofie.

Antroposofie betekent; mens wijsheid. Kennis van de mens, de hele mens. Niet alleen de fysieke mens, maar ook de geestelijke/spirituele mens. Deze kennis is voor ieder individueel bereikbaar, door middel van geestelijke ervaringen. De antroposofie biedt middelen om die ervaringen structuur en houvast te geven, zodat je geestelijke ervaringen betrouwbaar worden.

Op deze website behandel ik allerlei thema’s vanuit de antroposofie. Een gedeelte is uit eerder geestelijk onderzoek, een gedeelte heb ik zelf onderzocht. Geloof niks van wat er staat, maar voel na, beredeneer en onderzoek zelf of wat er gezegd wordt waarheid is, klopt of werkt voor jou.

Een goed begin voor lezen is de ‘basisstructuur’. Van daaruit gaan al vele lijntjes naar verschillende thema’s. Daarnaast is er een kopje Basis, waar principes uit de antroposofie uitgelegd worden.
Ik schrijf de meeste teksten in google drive, deze is openbaar, daar staan alle teksten alfabetisch, eventueel eenvoudig te downloaden. Daarnaast staan daar wat mijmeringen; teksten die nog niet zijn afgerond of niet voldoende doorwerkt.

Mocht je een thema hebben wat je geestwetenschappelijk benadert/onderzocht wilt hebben, stuur een berichtje via het contactformulier of reageer op facebook.