Reïncarnatie

Een mens leeft meerdere keren. Nu, een paar decennia geleden, dan eeuwen en millennia terug. De geest van de mens keert om de zoveel tijd terug naar de aarde, om weer een lichaam te krijgen ( incarnare = in vlees komen) en zich verder te ontwikkelen op aarde. Tussen deze levens in is de geest in de geestelijke wereld, om diens ontwikkeling te reflecteren, de wereld verder te helpen en na een tijd zich weer voor te bereiden op een nieuw leven.

In je dagelijkse leven ben je je bewust met je ziel en heb je toegang tot herinneringen van je huidige leven. In je onbewuste is je geest bezig. Je geest is hetgeen van leven tot leven gaat. In de geest liggen dan ook de herinneringen aan vorige levens. Deze kan je bereiken o.a. door. te mediteren.

In principe liggen er tussen twee leven iets meer dan 1000 jaar. Sinds 1500 is er een versnelling gaande en wordt de tijd tussen twee levens korter. Het kan nu zo zijn dat er mensen die begin en midden 20e eeuw gestorven zijn, nu weer geboren worden.