N.Euriknop

N is afstand nemen, lichte antipathie, terugtrekken. N is het spiegelbeeld van M wat dat betreft. Vanuit dit afstand nemen ontstaat wel een overzicht en rust.
Therapie en ervaring: ijs of zure dingen eten, in een koude, ijzige omgeving zijn.

N is alsof je je vingers op iets legt, dat heel heet blijkt te zijn, zodat je je hand snel terugtrekt. Dit kan ook rustig, net zoals je rustig en beheerst nee kunt zeggen.

Vissen

Indigo

Toonsoort Fis/Ges Majeur

Interval:
kwart – secunde

Voet & hand