Ziekte

Ziekte komt voort uit een verstoorde wisselwerking tussen de ziel en de geest enerzijds en het etherlichaam en fysiek lichaam anderzijds. Als de ziel en geest te veel in het fysieke lichaam ingrijpen, of juist te weinig, dan ontstaat er ziekte.

De ziel en geest zijn dragers van het bewustzijn. Bewustzijn is een kracht die opsplitst, deelt, en daardoor enigszins vernietigend werkt op samenhang. Als deze kracht te veel ingrijpt in het fysieke lichaam, als het etherlichaam wat wordt weggedrongen, dan ontstaat er verval en ontbinding in het fysieke lichaam, wat wij ervaren als ziekte.

Net zo, als de bewustzijnskrachten te weinig inwerken op het fysieke lichaam, dan gaat het etherlichaam ongeremd groeien, neemt hier het fysieke lichaam in mee en er ontstaan zwellingen of andere ziekte symptomen. Oplossing is het balanceren van de bewustzijnskrachten en de groeikrachten van het etherlichaam.

https://anthrowiki.at/Krankheit
Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27) van Rudolf Steiner